Husgrunder

GRUNDEN FÖR ETT BRA HUS

Ett hus blir inte bättre än sin grund. För att bygga en bra grund krävs erfarenhet. och det har vi. I snart 15 år, sedan 1994 har vi arbetat regelbundet med att bygga grunder. Våra tre arbetslag, med 2-3 man i varje, jobbar effektivt och ekonomiskt.

VARFÖR SKA DU ANLITA OSS?

Vi ger dig hög effektivitet och stor noggrannhet. Varje gång. Kvalitet kopplad med effektivitet ger god ekonomi för dig som beställare. En god grund att stå på.

VI UTFÖR

  • Villagrunder, isolerad platta på mark, färdig för husmontage
  • Mindre industrigrunder
  • Rivning

1. Schaktning / markarbete

Genom schaktning förbereder vi marken för grunden.

2. Montering av grund

Grunden monterad med sockelelement och isolerande cellplast. Utläggning av golvvärme pågår.

3. Armering och gjutning

Grunden armerad under gjutning.

4. Det färdiga resultatet = klart!

Grunden är klar, huset kan byggas.